You are not logged in. (Login)

Katedra Neofilologii

Courses 
Wstęp do językoznawstwa – [2019/2020] – dr Małgorzata KowalczykInformation
Historia Rosji – [2019/2020] – dr Tatiana PudowaInformation
Fonetyka jęz. niemieckiego - [2019/2020] - mgr Brygida PasławskaInformation
Fonetyka jęz. niemieckiego, 2 dyplom - [2019/2020] - mgr Brygida PasławskaInformation
Praca z tekstem akademickim - [2019/2020] - mgr Maciej RóżańskiInformation
Praktyczna Nauka Drugiego Języka Obcego - [2019/2020] - mgr Anita PanekSelf enrolmentInformation
Praktyczna nauka języka drugiego FA - [2019/2020] - mgr mgr Brygida PasławskaInformation
Praktyczna nauka języka niemieckiego - [2019/2020] - dr Monika BielskaSelf enrolmentInformation
Praktyczna nauka języka niemieckiego - drugi dyplom - [2019/2020] - dr Monika BielskaInformation
Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego I rok - [2019/2020] - mgr Anita PanekInformation
Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego I rok PD - [2019/2020] - mgr Anita PanekSelf enrolmentInformation
Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego II rok - [2019/2020] - mgr Anita PanekInformation
Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego III rok - [2019/2020] - mgr Anita PanekSelf enrolmentInformation
Praktyczna nauka języka niemieckiego, 1 rok - [2019/2020] - mgr mgr Brygida PasławskaInformation
Praktyczna nauka języka niemieckiego, 2 rok - [2019/2020] - mgr mgr Brygida PasławskaInformation
Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego - [2019/2020] - mgr Brygida PasławskaInformation
Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego, 2 dyplom - [2019/2020] - mgr mgr Brygida PasławskaInformation
Współczesne trendy w literaturze anglojęzycznej - [2019/2020] - mgr Maciej RóżańskiInformation


You are not logged in. (Login)