You are not logged in. (Login)

Katedra Filologii Polskiej

Courses 
Analiza i interpretacja dzieła literackiego III SPS - [2019/2020] – prof. dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska Information
HLPpo89 - [2019/2020] - dr hab. Bernadetta ŻynisInformation
Język mediów SDS - [2019/2020] - dr Janusz BohdziewiczInformation
Język mediów SPS - [2019/2020] - dr Janusz BohdziewiczInformation
Korekta tekstu - [2019/2020] - dr Janusz BohdziewiczInformation
Literatura dla dzieci II SPS - [2019/2020] – prof. dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska Information
Literatura dla dzieci III SPS - [2019/2020] – prof. dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska Information
Literatura w kontekście sztuki oraz innych dyscyplin - [2019/2020] - dr Janusz BohdziewiczInformation
Podstawy edukacji medialnej - [2019/2020] - dr Janusz BohdziewiczInformation
Podstawy edukacji polonistycznej - [2019/2020] – prof. dr hab. Grażyna Lasoń-KochańskaInformation
Seminarium doktorskie – literaturoznawstwo - [2019/2020] - dr hab. Bernadetta ŻynisInformation
TL - [2019/2020] - dr hab. Bernadetta ŻynisInformation
Wiedza o mediach - [2019/2020] - dr Janusz BohdziewiczInformation
Wybrane problemy filmoznawstwa - [2019/2020] - dr Janusz BohdziewiczInformation
Wybrane zagadnienia metodyki nauczania języka polskiego - [2019/2020] – prof. dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska Information


You are not logged in. (Login)